...

Het 'Comité Hospital & Transport Surge Capacity' (zie hoofdartikel) is een onderdeel van de Risk Management Group (RMG). Deze wordt op haar beurt bijgestaan door een Risk Assessment Group (RAG), een wetenschappelijk comité. Met deze structuur volgt België de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 1 maart benadrukten de acht ministers van Volksgezondheid in een interministeriële conferentie Volksgezondheid dat deze (samen)werking essentieel is. Omdat het federaal noodplan van kracht is zijn RAG en RMG nu ingevoegd in de coördinatie door het Nationaal Crisiscentrum. Naast het hoger genoemde comité valt ook een tweede werkgroep belast met de organisatie van het ziekenhuis- en zorgsysteem onder de RMG: het 'Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity'. Deze taskforce stroomlijnde en valideerde het pre-triageconcept. Nagegaan wordt bijvoorbeeld of het mogelijk is mensen die niet meer ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis - maar nog niet naar huis kunnen - posthospitaal in specifieke capaciteit onder te brengen (zie ook het Vlaamse plan schakelzorg op artsenkrant.com).