...

Zwitserse vorsers stellen een gedetailleerd algoritme voor bij zwangere vrouwen evenals aanbevelingen voor gezondheidswerkers.Er is geen enkel geval van verticale transmissie van het SARS-CoV-2 bekend. Maar aangezien de gevolgen van een infectie met het coronavirus tijdens de zwangerschap niet bekend zijn en gezien de recente ervaring met het zikavirus, moet de gezondheidswereld zich voorbereiden op het ergste scenario. Een groep van het universitaire ziekenhuis van Lausanne heeft beslist het voortouw te nemen in afwachting van officiële richtlijnen. Volgens hun algoritme moet elke zwangere vrouw die de laatste twee weken in een land is geweest waar het virus circuleert, of die in nauw contact is geweest met een bewezen geval van Covid-19, worden getest op het SARS-CoV-2 (nucleïnezuuramplificatietest), ook als ze geen symptomen heeft. Een zwangere vrouw bij wie de test positief is, maar die geen symptomen heeft, moet binnenblijven en haar eigen gezondheidstoestand beoordelen gedurende minstens 14 dagen. Zwangere vrouwen en vrouwen die herstellen van een goedaardige ziekte, moeten worden gevolgd (echografie om de groei van de foetus te evalueren en doppler om de twee maanden gezien het risico op intra-uteriene groeiachterstand). Een zwangere vrouw met Covid-19 moet door een multidisciplinair team in een tertiair ziekenhuis worden behandeld. Als ze tekenen van orgaanfalen als gevolg van septikemie blijkt te vertonen, moet ze naar een bewakingsafdeling worden gebracht. In geval van een bevestigde infectie moet de bevallingsdatum worden vastgelegd afhankelijk van de zwangerschapsduur, de gezondheidstoestand van de moeder, die van de foetus en de omstandigheden van de bevalling. Een bevalling via natuurlijke weg na inleiden van de arbeid is te verkiezen, eventueel met een instrumentele extractie om uitputting van de moeder te voorkomen. Pasgeborenen van geïnfecteerde moeders moeten gedurende minstens 14 dagen worden geïsoleerd of tot er geen virale afscheiding meer kan worden vastgesteld. Directe borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens die periode. The Lancet Infectious Diseases 2020 - doi: 10.1016/S1473-3099(20)30157-2