...

De houdbaarheidsdatum van de eerste leveringen covidvaccins nadert stilaan. Nog enkele stuiptrekkingen van vaccinatiesessies vinden plaats. Tijd voor een review lijkt me. De overheid gaf de opdracht om zoveel mogelijk de risicopatiënten een boost te geven. Dit was zowat het enige duidelijke van overheidswege, lijkt me. Waar bij de vorige campagnes alles uitgestippeld werd met uitnodigingen en accommodaties - voorwaar een dure aangelegenheid - was het nu onduidelijkheid troef. Geen coördinatie, logistiek en administratief een warboel. Denk maar aan de farce rond de pseudonomenclatuurnummers, de onduidelijkheid over de leveringsdatum: hoe kun je een planning maken als je niet weet wanneer je vaccins zult krijgen? Als positief heb ik de accuraatheid van de leveringsfirma ervaren: mag ook gezegd.Streefdoel, zoveel mogelijk kandidaten met risico vaccineren, lijkt mij vrij behoorlijk bereikt. De manier waarop is weer een ander verhaal. Heel wat collega's deinsden terug voor het meerwerk dat het vaccineren zou meebrengen. Nochtans met een strakke planning vooraf en uitrol van een scenario voor het vaccineren, zelfs in mijn eigen solopraktijk, liep alles van een leien dakje. Echter, hier hebben wij in onze eigen voeten geschoten!Nevenpistes werden uitgerold: gratis vaccineren bij je vertrouwde apotheker was een banner bij het binnenkomen van de apotheek. Precies een supermarktstunt: kom je een doosje Dafalgan afhalen, gratis een vaccintje erbij. Langzaamaan meer acts gaan richting apotheker (diabeteseducatie, zie AK). Ik heb atropine, adrenaline en Medrol klaar bij het vaccineren. De apotheker ook in zijn schuif, maar toedienen? De apotheker weet geen achtergrond van de patiënt en of er wel of niet tegenindicaties zijn voor vaccineren. Zo hebben we de kaas van tussen onze boterham laten nemen! Koop jij biefstuk bij de bakker? Straks misschien wel.Tot mijn spijt stel ik vast dat door de mistige aanpak van de overheid, de niet afgebakende weg om te vaccineren, maar ook door de toch geslonken belangstelling en vaccinatiemoeheid voor covid bij de bevolking, een ruim aantal vaccins klaar ligt om te vernietigen! Verkwanselen van middelen en financiën daar het zeer moeilijk was om de nodige dosissen in te schatten. De relatieve instabiliteit van het vaccin ligt mede aan de problematiek. Gelukkig is hier een kentering in zicht, een vaccin waar geen freezing drying meer nodig is en dat dus gemakkelijker is in distributie. Hopelijk snel beschikbaar zoals een griepvaccin.