...

Snel na het begin van de coronapandemie is duidelijk geworden dat anosmie één van de belangrijkste uitingen is van een infectie met het SARS-CoV-2. In vergelijking met de andere verschijnselen kan een verlies van reukzin goed- aardig lijken, maar vaak is er sprake van een negatieve weerslag op de levenskwaliteit. Zeker omdat anosmie na covid-19 vaak nog weken tot maanden aanhoudt. Een groep van het CHU van Straatsburg heeft de evolutie en de reversibiliteit van de reukstoornissen bij covid-19 onderzocht. De onderzoekers hebben patiënten gedurende één jaar gevolgd en regelmatig de reukzin gemeten. Patiënten met een bewezen covid-19 (positieve PCR) werden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen om de vier maanden gedurende een jaar. De reukzin werd gemeten met psychofysische tests (drempel- en identificatietests, Sniffin' Sticks Test en Burghardt). Patiënten met een hyposmie of anosmie werden gevolgd tot objectief herstel van de reukzin optrad. De gegevens werden geanalyseerd van juni 2020 tot maart 2021. De studie werd uitgevoerd bij 97 patiënten (67 vrouwen) van gemiddeld 38,8 jaar die een acuut verlies van reukzin hadden gedurende meer dan 7 dagen. Bij 51 (52,6%) van die patiënten werden zowel objectieve als subjectieve reuktests uitgevoerd. Bij 46 (47,4%) vond enkel een subjectieve evaluatie van de reukzin plaats.In de eerste groep was de reukzin volgens de subjectieve evaluatie bij 23 (45,1%) van de 51 patiënten na vier maanden volledig hersteld, bij 27 (52,9%) gedeeltelijk en bij 1 (2,0%) helemaal niet. Na acht maanden werd bij objectieve evaluatie van de reukzin een volledige genezing bevestigd bij 49 van de 51 patiënten (96,1%). Twee patiënten vertoonden nog altijd hyposmie, die ook na een jaar persisteerde. Van de 46 patiënten die enkel een subjectieve evaluatie kregen, vonden 13 (28,2%) dat de reukzin na vier maanden voldoende was hersteld. Bij de overige 33 patiënten (71,7%) was de reukzin voldoende hersteld na 12 maanden (volledig herstel bij 32 en gedeeltelijk herstel bij 14). Volgens die geruststellende bevindingen kan na 12 maanden nog 10% extra winst worden geboekt in vergelijking met de 85,9% van de patiënten in de studies met een follow-up van zes maanden. De auteurs hebben nog ontdekt dat er een discordantie kan bestaan tussen de resultaten van een zelfevaluatie en objectieve reuktests. Vaak wordt het herstel van de reukzin door de patiënten onderschat.