...

Retinacamera's zouden ons kunnen toelaten om een snel hersenonderzoek bij de huisarts te doen. We zouden een accuraat beeld van de fitheid van onze bloedvaten kunnen maken. Risico's op hart- en vaatziektes, op Alzheimer, op dementie kunnen in een oogopslag berekend worden. Een retinacamera die even gangbaar wordt als een stethoscoop. Of de jaarlijkse check-up van de cholesterol die aangevuld wordt met een jaarlijkse foto van de retina. Door die gegevens jaarlijks te vergelijken en samen te brengen met andere medische informatie zou de arts een heel accuraat zicht kunnen krijgen op de gezondheid van het hart, de bloedvaten en de hersenen.