...

Reizen wordt nu ten stelligste ontraden, maar zodra de coronapandemie achter de rug is, zal deze nieuwe studie misschien wel mensen kriebels geven om op reis te gaan. Volgens vorsers van de universiteit van de Washington State University zijn mensen die vaak reizen, gelukkiger dan mensen die helemaal niet op reis gaan. Ze zijn tot die conclusie gekomen na een peiling die naging waarom sommige mensen vaker reizen dan andere. De peiling wilde ook weten of reizen en toeristische ervaringen al dan niet een langdurig effect op het geluk en het welzijn hebben. De studie werd uitgevoerd in Taiwan voor de coronapandemie. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe belangrijk ze reizen vinden, hoeveel tijd ze uittrekken om latere vakanties te plannen en hoeveel reizen ze in een jaar hebben gemaakt. Ook werd gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun leven. Iets meer dan helft van de 500 respondenten verklaarde meer dan vier reizen te hebben gemaakt in een jaar. Slechts 7% van de respondenten was niet op vakantie gegaan. Mensen die verklaarden regelmatig verder dan 120 km van hun woonplaats op reis te gaan (ongeveer 7%), bleken zich algemeen beter te voelen en gelukkiger te zijn dan de mensen die zeer weinig of nooit op reis gingen. De vorsers stelden ook vast dat mensen die meer aandacht besteden aan toeristische informatie en met vrienden vaak spreken over vakantieplannen, vaker op reis gaan dan de mensen die niet de hele tijd bezig zijn met hun volgende reis. Mensen die niet over hun latere reisbestemmingen praten, daarentegen blijken minder goed in hun huid te zitten. Geluk zou dus niet alleen afhangen van het werk, het gezinsleven en vrienden. "Ook reiservaringen blijken positieve invloed te hebben op de tevredenheid van mensen over hun leven", zegt prof. Chun-Chu Chen. "Dat illustreert dat het echt belangrijk is de routine te doorbreken en nieuwe dingen uit te proberen.""Na de lockdown van 2020 moet dringend worden nagegaan in welke omstandigheden reizen weer kunnen worden toegestaan", schreven de auteurs in december. Helaas gaat het zowel in hun thuisland als bij ons de verkeerde kant uit.