...

De auteurs halen voor dit verband verschillende mogelijke verklaringen aan. Eén daarvan betreft de bodem. Regen spoelt uit de grond basische elementen weg, zoals calcium, magnesium en kalium. Daardoor treedt verzuring op. Zure grond en koude zijn een uitgelezen omgeving voor bacteriën die ammoniak omzetten in nitrieten. In zuur midden ontstaat vervolgens salpeterig zuur (HONO), dat in de omgevingslucht terechtkomt. Als het wordt ingeademd kan het mutaties en daardoor kanker veroorzaken. Nitrieten komen in het grondwater terecht en kunnen via de voeding eveneens kankerverwekkend worden.Een verdere overweging is dat weinig zon gepaard gaat met een minder goede aanmaak van vitamine D, wat eveneens in verband is gebracht met sommige tumoren. Koud weer leidt tot metabole stress (om de lichaamstemperatuur op peil te houden), volgens de literatuur eveneens gerelateerd aan een verhoogd risico op kanker. De auteurs waarschuwen ten slotte dat de klimaat verandering die zich momenteel voltrekt, in sommige streken de regenval zal doen toenemen.