...

In het artikel 'Nie Wieder Krieg!' (AK2675, pag. 22) schreven we dat de collectie grafische kunst van het museum De Reede in Antwerpen toebehoort aan de heer Harry Rutten. Dat was zo, maar in 2016 werd de collectie door de heer Rutten bij notariële akte geschonken aan de stichting van openbaar nut Stichting De Reede, die verantwoordelijk is voor het museum De Reede. Waarvan akte.