...

Geachte minister, u zal zich mogelijks ons huisbezoek in Scherpenheuvel op een winterse zondagvoormiddag nog herinneren nadat u ons uitnodigde voor overleg daags voordien. We hadden het toen o.m. over onze Ertveldse collega, die dodelijk ziek was en zijn betaling van sociale lasten - over het opstarten van een permanentiehonorarium voor de huisarts met wachtdienst e.d. Ik dacht daaraan terug - nu als huisarts met pensioen - toen ik dit weekend een mail onder ogen kreeg i.v.m. een collega die omwille van een positieve coronatest haar praktijk tijdelijk dient stop te zetten. Zij vraagt - via de sociale media - info i.v.m. een eventueel recht op compensatievergoeding en ontving heel wat reacties. De ware toedracht zou collega het best van u horen. Ongetwijfeld zijn er nog huisartsen in dezelfde situatie, in eigen regio heb ik weet van een huisarts die maanden geleden werd gehospitaliseerd n.a.v. de eerste golf. Kan u naar de huisartsen duidelijk zijn met betrekking tot hun rechten? Dank in hun naam, ikzelf heb immers het immense geluk gehad (ondanks een zwaar verkeersongeval) om nooit mijn solo huisartsenpraktijk te hebben moeten onderbreken en geniet nu van een (zoals bekend) erg beperkt zelfstandigenpensioen. Gelukkig heb ik dat op eigen initiatief aangevuld via de VoorzorgsKas-Geneesheren (nu Amonis). Gelieve mij bij deze te verontschuldigen dat ik u vele jaren geleden door de heer voorzitter van de medicomut (de heer Perl) liet opbellen midden in de nacht om een correcte afspraak te helpen maken i.v.m. de opstart van de verloning van het Globaal Medisch Dossier, gezien de weerstand van de toen almachtige C.M. Ik blijf u dankbaar voor uw toenmalige positieve toezegging, die correct werd uitgevoerd in de daaropvolgende akkoorden. Ik durf te rekenen op een snel, kort en duidelijk antwoord... want zo blijven wij u ons herinneren. Dr. Rufij Baeke, plattelands-solohuisarts 'op rust'