...

De vraag is of deze tertiaire preventie, het re-integratietraject, een meerwaarde gaat vormen. De rol van de arbo-artsen in Nederland in het ziekteverzuimbeleid degradeerde hen tot onpopulaire en zelfs tweederangsartsen. Ten koste van wat? Zoals in Nederland ten koste van het gezondheidstoezicht en het arbeidsgeneeskundig spreekuur. Het voorkómen van ziekteverzuim is een complexe materie, waarbij de overheden, mutualiteiten, werkgevers, werknemers, vakbonden en artsen van allerlei pluimage moeten 'samen-werken'. De hete aardappel wordt nu doorgespeeld, of is het toch een aap die van schouder verandert?