...

Moeder-kindzorg kent een emotionele waarde en is ook een belangrijk element in de klantenbinding van elk ziekenhuis. Daarom benoemden velen het direct als 'basiszorg', iets waar niet aan kan getornd worden. Maar laat iets van emotionele waarde een rationele benadering en kwalitatieve aanpak niet in de weg staan. Ook voor moeder-kindzorg is het noodzakelijk om in te zetten op een nieuw zorgmodel met preventie en psychosociaal welzijn, de mogelijke kwaliteitswinsten door schaalgrootte bij risicovolle bevallingen, en de reductie van het aantal keizersneden, vroeggeboorten, complicaties, enz. De discussie moet dus niet alleen om efficiëntie via schaalvoordelen gaan, maar ook om kwaliteit.