...

Professor Ramaekers, die uit het Jessa-ziekenhuis in Hasselt werd weggeplukt om de vaccinatiecampagne in ons land te leiden, kreeg de post van voorzitter van het directiecomité begin oktober vorig jaar.Hij vervangt Tom Auwers, van wie het mandaat niet wordt verlengd. Omdat zijn voorlopige mandaat maar liep tot 31 januari, legde minister Frank Vandenbroucke aan de ministerraad een MB voor dat het mandaat van Ramaekers nu verlengt voor zes maanden. De ministerraad keurde het Ministeriële Besluit goed. Vorig jaar werd de selectieprocedure gestart voor een voorzitter voor de komende zes jaar - wat de normale duur is van een aanstelling voor deze post.