...

Mieke Celen, psychiater en systeemtherapeut OPZ Geel, in De Morgen. In het buitenland is al geprobeerd dit model te kopiëren, maar je kunt die eeuwenoude verdraagzaamheid niet forceren.