...

Van de pest van Athene in de vijfde eeuw voor onze jaartelling tot en met covid-19, gezondheidscrisissen en epidemieën tonen de ware aard van onze instellingen