...

Bij een vonnis van 17 december 2019 heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven op verzoek van vennootschappen van de groep Gedeon Richter beslist dat ten onrechte in door Ceres Pharma verspreide reclame is gesteld of gesuggereerd dat de anticonceptiepil 'Deso 30' is vervangen of vanaf 15 december 2019 zal vervangen worden door de anticonceptiepil 'Desolina 30', terwijl op het ogenblik van de verspreiding van die reclame de pil 'Deso 30' nog op de markt beschikbaar is. Aan Ceres Pharma werd het verbod opgelegd om nog dergelijke reclame te verspreiden.