...

Zelf noemt ze de workshops "twee vliegen in één klap". "Ik breng hen kennis bij over veelvoorkomende psychosomatische klachten en energiestoornissen", iets wat volgens de huisarts "veel te beperkt" aan bod komt in de opleiding huisartsgeneeskunde, geneeskunde tout court. "Met die kennis kunnen ze vervolgens ook zichzelf ondersteunen." Want heel veel haio's worstelen tijdens hun opleidingsjaren in de praktijk, zo zag en ondervond dr. Jacobs als stagebegeleider-coördinator. "Vooral de eerste maanden tot het eerste jaar zijn overdonderend. Er komt een hele nieuwe wereld op je af. Je krijgt er veel nieuwe verantwoordelijkheden bij, je moet veel nieuwe informatie verwerken, en soms botst het ideaalbeeld dat je in je hoofd gecreëerd had van het huisartsenbestaan met de dagelijkse realiteit. Daar komt nog bij dat veel jongvolwassenen op die leeftijd belangrijke stappen zetten in hun privéleven, zoals samenwonen, een gezin stichten, ... En toen was daar vorig jaar plots ook corona." Nadat ze eerst een aantal maanden (van het academiejaar, nvdr) heel hard hun best gedaan hadden om zich aan te passen aan en in te werken in het bestaan als haio, zagen ze halverwege het academiejaar plots het huisartsenberoep grondig veranderen."Telefonische consultaties, beschermingsmateriaal, snel veranderende maatregelen, verschillende meningen, ... Ik hoorde haio's zeggen dat ze hun patiëntgerichtheid zagen achteruitgaan, en zich daardoor minder bevlogen voelden. Dit is niet waarvoor ik gekozen heb, klonk het." Een teken aan de wand, voor Sarah Jacobs. Omdat ze in haar praktijk een groot aantal patiënten had met allerlei psychologische/psychosomatische problemen, begon ze zich bij te scholen in coaching , burn-out & bore-out, hoogbegaafdheid, complex trauma, ... "Dat maakte ook dat ik hier extra oog voor had bij de haio's in de praktijk." Uit haar eigen studieperiode herinnerde ze zich dat dit weinig aan bod kwam in de opleiding. Bovendien zijn er aan het statuut van de haio nog enkele andere stressoren verbonden die toch anders zijn dan voor de afgestudeerde, gevestigde huisartsen, merkt dokter Jacobs op. Er zijn wel initiatieven als Arts in Nood en Doctors4Doctors, beaamt ze, "maar haio's vinden hier blijkbaar niet altijd de weg naar". Voor dokter Jacobs staat het vast dat er meer aandacht moet zijn voor het psychosomatisch welzijn voor huisartsen in spe. Wanneer de huisarts op een gegeven moment beslist om het klassieke huisartsenbestaan achter zich te laten, en zich voortaan nog uitsluitend te richten op (team)coaching, loopbaanbegeleiding en leefstijlgeneeskunde, besluit ze dan ook om haio's een prominent plekje te geven in haar coachingaanbod.Concreet biedt Sarah Jacobs een vijftal workshops aan gericht op haio's. S.O.Stress, S.O.S. Energie, EHBStress richten zich op omgaan met stress, burn-out, bore-out, en hoe je je energie beter kan inzetten. EHBSamenwerken en S.O.S. Associaties richten zich specifiek op laatstejaars en bereiden haio's voor op het werken in een groepspraktijk/ vormen van een associatie. Een thema dat volgens dr. Jacobs óók een belangrijke rol speelt in hoe goed je later als huisarts in je vel (praktijk) zit. "Voor je een samenwerking met een of meerdere collega's aangaat, is het essentieel dat je weet wat je verwacht, en vooral wat je niet verwacht van een samenwerking. Heel wat haio's blijven in hun opleidings- praktijk aan het werk of springen snel in een nieuwe samenwerking omdat ze opteren voor zekerheid. Maar na enkele jaren blijkt dat de praktijk niet echt bij hen - hun persoonlijkheid, visie op huisartsgeneeskunde, ... - past." In deze workshops leren haio's om zicht te krijgen op hoe ze hun toekomstige praktijk zien, welke compromissen ze al dan niet willen sluiten, hoe ze (beter) kunnen communiceren met collega's, enz. De bedoeling is dat geïnteresseerde haio's een groepje samenstellen met wie ze de workshop willen volgen (minimum 4 - maximum 8). "Het voordeel van zo'n groepsworkshop kan zijn dat je onder vrienden/bekenden mogelijke hinderpalen die je op je weg tegenkomt makkelijker durft te uiten omdat je in hetzelfde schuitje zit. Je krijgt ook opdrachten, en kan oefenen met elkaar", licht Sarah Jacobs toe. Door het kleinschalige 'huiskamergegeven' wil ze de drempel naar hulpverlening "nog lager leggen, in de hoop beginnende energie- en gemoedsproblemen bij haio's sneller (preventief) te kunnen bijsturen". Momenteel gaan de workshops online door, maar van zodra het kan, opnieuw in eigen huis/kot/tuin, verzekert ze.