...

Psilocybine is een stof die van nature uit in bepaalde hallucinogene paddenstoelen zit. Het is een psychedelische serotoninerge stof. Bij proefdieren werd aangetoond dat psilocybine een aanpassing van de neuronen kan bewerkstelligen en de symptomen van depressie kan doen afnemen. We weten echter nog niet hoe dat werkt en hoelang de heilzame effecten aanhouden. Met een laserscanningmicroscoop maakten wetenschappers van Yale beelden van de apicale dendritische stekels van de piramidale neuronen van laag 5 in de mediale frontale cortex van levende muizen. Die stekeltjes op de neuronen faciliteren de informatieoverdracht tussen neuronen. Ze stelden vast dat één enkele dosis van psilocybine het aantal en de grootte van de dendritische stekels met circa 10% verhoogt. Die structurele remodelering vond plaats binnen 24 uur na toediening van psilocybine. Een maand later waren die veranderingen er nog altijd. Tegelijk verbeterde psilocybine het gedragsdeficit als gevolg van stress bij muizen en verhoogde de exciterende neurotransmissie. Het effect van psilocybine op de synapsen in de cortex treedt dus snel in en houdt lang aan.Misschien zou psilocybine kunnen helpen bij de behandeling van een ernstige depressie? De auteurs van de studie blijven echter voorzichtig en voegen eraan toe dat het nog niet bekend is in hoeverre hun bevindingen kunnen worden doorgetrokken naar de mens.