...

Een beleid of procedure moet kwaliteit en veiligheid bieden aan zowel patiënt als zorgverlener. Het zou getuigen van een slecht beleid wanneer een procedure een toepassing zou kennen die alleen maar de veiligheid van de zorgverlener dient en hij of zij zich kan verschuilen achter die procedure.Meer zelfs, we hebben er in ons ziekenhuis ooit over nagedacht om een prijs uit te reiken voor de best verantwoorde afwijking van een procedure. Wanneer een procedure indruist tegen de veiligheid van de patiënt zouden we het niet volgen ervan eerder moeten belonen dan bestrijden.Misschien moeten we het invoeren van die prijs nog eens opnieuw overwegen. Misschien moeten we dit samen doen met publieke overheden in het land.