...

Ethisch niet toelaatbaar is volgens het Comité dat een overheid regels oplegt aan zorgverleners om tekorten aan te pakken waarvoor de overheid zelf verantwoordelijk is. "In het bijzonder", zo preciseert het Comité, "wanneer het toepassen van deze regels ertoe leidt dat bepaalde patiënten niet of minder goed worden behandeld". Door de invoering van dergelijke regels zou de overheid haar verantwoordelijkheid kunnen afschuiven op de zorgverleners, meent het Comité. Ze zou in dat geval keuzes over gezondheidsbeleid aan zorgverleners overlaten terwijl dit niet tot hun verantwoordelijkheid behoort. Bovendien moet diezelfde overheid ervoor zorgen dat zorgverstrekkers beslissingen kunnen nemen op basis van hun kennis en op basis van de meest recente staat van de wetenschap. Wat het Comité wel ethisch verantwoord acht is dat zorgorganisaties een kader opstellen van algemene richtlijnen die gelden wanneer ze niet aan de toevloed van zorgvragen kunnen voldoen. Besluiten doet het Comité door te stellen dat zorginstellingen "moeten werken aan de optimalisatie van de zorg en de medische behandelingen zodat de schaarse middelen optimaal kunnen ingezet worden in het belang van patiënten en op basis van aangetoonde expertise".