...

Antwerpen beet de spits af met het 'kindervaccinatiedorp Zoo'. Laseranimatie en bewoners uit de dierentuin werden in paraatheid gebracht om de traumatische ervaring van de prik te verzachten. Of kleuter dan wel kaketoe hier de naarste herinneringen aan overhield laat ik ter discussie. Naast een bende balorige bonobo's stond ook een kinderpsycholoog klaar. Vele steden haastten zich Antwerpen op z'n minst te evenaren. Vergeef me dit vleugje ironie, maar als kinderpsychiater stel ik me enkele toch vragen bij bovengenoemd spektakel. Ik vermoed dat men via deze inkleding (twijfelende) ouders en kinderen tracht te overhalen toch tot vaccinatie over te gaan, wat ik toejuich. Mogelijk wordt echter een contraproductief effect bereikt. Een chill-outzone inclusief psychologische ondersteuning doet toch het ergste vermoeden, zowel bij het wat oudere kind, als bij weifelende zorgfiguren. Is de remedie niet erger dan de kwaal?