...

Filip Ceulemans, hoofdredacteur van Artsenkrant, benadrukte tijdens een welkomstwoord dat deze prijs al meer dan vijftien jaar de masterproeven en wetenschappelijke prestaties van huisartsen in de bloemetjes zet. Het onderzoek van dr. Vander Straeten ging over orgaandonatie. Tijdens haar eerste maanden als haio merkte dr. Vander Straeten op hoe weinig patiënten echt op de hoogte zijn van hun eigen gezondheidsdossier (vaccinaties, medicatieschema's,...). Ook over belangrijke thema's als wilsverklaring en orgaandonatie wordt amper nagedacht. Net die onderwerpen liggen dr. Vander Straeten - als jarenlang overtuigd bloed- en plasmadonor - nauw aan het hart. Kort na haar 18de verjaardag trok ze al naar het gemeentehuis om haar registratie als orgaandonor te voltooien. Het bleek het vertrekpunt van een interessant onderzoek over de standpunten en kennis van patiënten in de eerste lijn over orgaandonatie na overlijden. Een onderwerp dat nog niet eerder werd onderzocht door een haio in het kader van een masterproef. Waarom laten zo weinig mensen zich registreren als orgaandonor? Hebben ze bepaalde vooroordelen? Weten ze niet hoe het moet? Denken ze er niet over na? Dr. Vander Straeten lanceerde een enquête bij haar patiënten en ontving 509 volledig ingevulde antwoordformulieren. Slechts 14,3% van de respondenten blijkt geregistreerd als orgaandonor hoewel 79,1% er positief tegenover staat, voornamelijk hoger opgeleiden, vrouwen en atheïsten. Betere kennis is geassocieerd met een positievere attitude. "Opvallend is dat een zeer grote groep nog niet geregistreerd werd als orgaandonor ondanks hier wel positief tegenover te staan. Velen denken foutief dat ze sowieso orgaandonor zijn, anderen dachten er nog niet over na om dit effectief te registreren en/of weten niet hoe dit moet. Het lijkt nuttig om hierover te sensibiliseren, via campagnes of op school. Vooral de bekendheid van online registratie kan verbeterd worden", zei dr. Vander Straeten hierover. Fritz Schiltz, directeur Beleids-ondersteuning en Projecten Rode Kruis-Vlaanderen, maakte van de gelegenheid gebruik om te beklemtonen dat het Rode Kruis het belangrijk vindt om de Prijs van de Jonge Huisarts blijvend te ondersteunen. Hij had het ook over de raakvlakken tussen orgaandonatie en bloed- en plasmadonatie. De huisarts is een belangrijke partner die gezonde patiënten kan aanmoedigen om bloed en/of plasma te geven. Hij/zij is de aangewezen persoon om patiënten met een bloedgroep waar vaak extra vraag naar is, zoals O-negatief, een duwtje in de rug te geven. Daarnaast vindt Schiltz het ook noodzakelijk dat donatie vrijwillig en onbezoldigd blijft. Betalende modellen in het buitenland beloven niet veel goeds. Na het officiële gedeelte kon Evelyn Vander Straeten de hoofdprijs, het geldbedrag van 5.000 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen, in ontvangst nemen en werd ze getrakteerd op een aangename receptie.