...

Gezien de toename van huidkanker lijkt het onvermijdelijk dat de rol van de huisarts in de preventie, opsporing en zorg van huidkanker zal toenemen. Natuurlijk ligt het bordje van de huisarts al behoorlijk vol, zeker tijdens deze hectische pandemie, maar het inperken van de huidkankerepidemie kan zeker niet zonder de huisarts. De wetenschap en praktijk van gedragsverandering leert ons dat er bepaalde heuristieken gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van de boodschap te verhogen. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociale psychologie, gedragseconomie, sociale marketing enz. weten we al vrij goed wat werkt en wat niet. Deze kennis zou breder gedeeld kunnen worden met de medische professie. Het is ook belangrijk dat de boodschap komt van een 'vertrouwde bron'. Hier scoort de huisarts dan hoog.