...

De wachtposten van Mechelen, Heist-op-den-Berg en Lier beslaan samen een gebied van 601 km2, met 374.407 inwoners. Het afsprakenplan past binnen het beleid van de overheid, stelt de tekst die na de ondertekening naar de pers werd verspreid. Wachtposten kregen de opdracht een afsprakenplan op te stellen met de spoeddienst(en) uit hun werkingsgebied. De overheid maakte ook het plan bekend om de wachtposten onder te brengen in samenwerkingsverbanden."We hebben wel contacten gehad met het Riziv en de door de overheid aangestelde Vlaamse coördinator voor de wachtposten, maar we proberen niet te anticiperen op het overheidsbeleid. Daar hadden we nog geen duidelijkheid over", onderstreept dokter Jan Piryns - voorzitter van de Huisartsenwachtpost Pallieterland in Lier. "Er bestonden al afsprakenplannen in onze regio tussen één wachtpost en een ziekenhuis. Het leek ons logisch om die afspraken binnen ons gebied te uniformizeren."De overheid hoopt met de samenwerkingsverbanden tussen de wachtposten enkele besparingen te kunnen realiseren, weet Piryns. "Maar wij hebben alleen een verbetering van de kwaliteit van de zorg op het oog." Er is geen sprake van een verregaande organisatorische samenwerking, onderstreept hij. Of het plan van de overheid haalbaar is om in een samenwerkingsverband hooguit één wachtpost 's nachts open te houden, wil dokter Piryns overigens eerst zien. "De huisarts die in zo een groot gebied nachtdienst heeft, doet wellicht geen oog dicht. Maar als het maandagochtend is moet hij wel in zijn eigen praktijk aan de slag."De afspraken met de spoeddiensten van AZ Sint-Maarten in Mechelen, het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, het Heilig Hartziekenhuis in Lier en AZ Herentals hebben vooral als bedoeling dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geleverd. "De artsen op de spoed zijn nu wettelijk verplicht patiënten die zich bij hen aanmelden zorg te bieden, maar ook voor hen is het belangrijk dat patiënten met klachten die beter door de huisarts opgevolgd kunnen worden daarvoor naar de wachtpost gaan. De afspraak is dat ze hen daarop wijzen", stelt Piryns.AZ Herentals werd in het afsprakenplan betrokken omdat vooral in het hinterland van de 'wachtpost Heist' nogal wat mensen op dit ziekenhuis gericht zijn. De wachtpost van Herentals werd niet bij het overleg betrokken. Die werkt dan weer nauw samen met de wachtposten in Geel en Westerlo. "Zo moet je dan steeds weer met nog nieuwe wachtposten gaan overleggen."Het gezamenlijke afsprakenplan omvat een jaarlijkse evaluatie door de drie wachtposten en vier spoeddiensten.