...

Transversale zorg: ja.Meerjarenbegrotingen: ja.Multidisciplinariteit: ja. Maar niet op deze manier. Niet het gebruiken van de schaarse middelen - nota bene weggehaald uit het budget van de medische honoraria - om pover uitgewerkte zorgtrajecten te financieren waarbij diagnostische criteria onduidelijk zijn en de administratieve en andere overlast voor de arts overduidelijk zijn.Als we patiënten met ernstige postcovidklachten goed willen helpen beginnen we best met scherp te definiëren wat de diagnostische criteria zijn en met gericht te kijken welke mazen in het zorgnet zitten waartussen deze patiënten kunnen vallen. Niet door snel-snel een administratieve draak uit te rollen.