...

Begin september, het moment waarop de kindertjes weer naar school gaan. Voor het eerst sinds de start van de covid-pandemie lijkt de terugkeer min of meer normaal te kunnen gebeuren. Het overgrote deel van de Vlamingen/Belgen is gevaccineerd en er gaat extra aandacht naar de zwakke plekken (Brussel). Nogal wat maatregelen uit de lockdown-era zijn afgeschaft of fel afgezwakt. Voorzichtigheid voor varianten blijft hoe dan ook geboden. De teugels helemaal vieren, is niet aan de orde. Tegelijk is het echter dringend nodig na te denken over de post-covid-samenleving. Wat wordt het nieuwe normaal? Met de wetenschap in het achterhoofd dat dit geen covid-vrije maatschappij zal zijn. Net zoals met griep leren we maar beter endemisch met het virus - en wellicht met andere virussen en varianten - te leven. De hamvraag is: hoe? Een gezondheidscrisis lang hielden onze chaotisch georganiseerde overheden en een beperkt aantal virologen de touwtjes in handen. Soms trokken ze de teugels strak aan, soms waren de boodschappen tegenstrijdig. De democratie en de autonomie van de burger werden regelmatig met voeten getreden. Welke gezondheidszorg willen we en hoe ziet de basis dit? Een eerder heterogene groep huisartsen en specialisten vond elkaar via twitter en opperde het plan om 'het veld' te bevragen via een enquête. Artsenkrant steunt deze vraag en fungeert graag als megafoon. Daarom lanceren we vandaag een online peiling. Tien heldere vragen gaan na hoe u denkt over de manier waarop we best met covid-19 omgaan. Wetenschappelijke pretenties hebben we niet, dat maakt dit project niet minder belangrijk. We vragen u dan ook massaal uw mening te geven. Mede namens de initiatiefnemers bij voorbaat dank. U kan de enquête invullen via de QR-code.