...

De kunstwerkjes zijn van de hand van Philippe Geluck, Arno 2Bal, Mireille Robaert, Marianne Goffard en andere aanstormende talenten. Het initiatief gaat uit van de nieuwe resto-bar Bobbi Bao die op 18 maart van vorig jaar in de hallen had moeten openen. Quod non. Van de 1000 poppetjes die aanvankelijk voorzien waren voor de decoratie van de bar, werden er in een eerste fase ongeveer 300 geveild. De opbrengst van die veiling bracht ruim 23.000 euro op; bedrag dat integraal geschonken werd aan Straatverplegers vzw. Deze organisatie heeft als doel zorg en psychologische steun te verstrekken aan mensen die op straat wonen. Hun werking steunt vooral op giften uit fondsenwervingen. De opbrengst van de nieuwe veilingen deze maand gaat naar dezelfde organisatie.