...

In het kader van de klinische evaluatiestudie(*) van het ArtiQ. PFT onderzochten 120 pneumologen van 16 Europese ziekenhuizen elk 50 casussen, goed voor in het totaal 6.000 klinische interpretaties en diagnoses. Hun rapport? In 74% van de gevallen interpreteerden de pneumologen de data van de longfunctietests correct en in 44,6% van de gevallen stelden ze de juiste diagnose. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de diagnose lag hoog: pneumologen kwamen op basis van dezelfde data tot verschillende diagnoses. Het rapport van ArtiQ. PFT voor diezelfde 50 casussen?Een correcte interpretatie van de data in 100% en een correcte diagnose in 82% van de gevallen...