...

Prof. Renaud Louis: "Biologicals leiden tot een betere astmacontrole en verminderen de frequentie van astmagerelateerde exacerbaties en ziekenhuisopnames. Ze beperken ook de nood aan orale corticosteroïden en bijgevolg de bijwerkingen ervan op lange termijn." Biologicals voor ernstig astma Dr. Julien Guiot: "Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen restletsels die het gevolg zijn van orgaanbeschadiging tijdens een acute, ernstige vorm van de ziekte, en langdurige covid." Covid-19: de risicopatiënten Prof. Antoine Froidure: "Zonder behandeling is de mediane overleving bij progressieve fibrose zoals IPF drie tot vijf jaar - een slechtere prognose dan de meeste vormen van kanker! Maar door de uitlokkende factoren tegen te gaan en adequaat te behandelen, neemt de mediane overleving toe tot zes à zeven jaar." Interstitieel longlijden Prof. Jean-Louis Corhay: "Tijdens en na een longrevalidatieprogramma is een nauwe follow-up in eerste lijn wenselijk. Het is essentieel om de patiënt te bevragen en na te gaan of hij/zij zich aan het programma en de behandeling houdt. Verder kunnen we hen helpen manieren te vinden om meer te bewegen - door bijvoorbeeld een klein hondje te nemen of een hometrainer aan te schaffen - of hen doorverwijzen naar een psycholoog of tabakoloog." Longrevalidatie bij COPD Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert elke maand een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.