...

Een groep van de Universiteit van Göteborg evalueerde de sterfte aan plotselinge hartstilstand bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie. Voor hun observatiestudie gingen ze uit van de gegevens van het nationale Zweedse register van cardiopulmonale reanimatie.Tussen 1 januari en 20 juli 2020 werden 3.026 gevallen van hartstilstand (1.946 buiten het ziekenhuis en 1.080 in het ziekenhuis) geregistreerd. De gevallen werden in twee groepen ingedeeld: een prepandemische groep (voor 16 maart) en een pandemische groep (van 16 maart tot 20 juli). De totale sterfte werd geëvalueerd met Cox-regressieanalyse en de sterfte na 30 dagen met logistische-regressieanalyse. Tijdens de pandemie werden 88 gevallen (10%) van hartstilstand geregistreerd buiten het ziekenhuis en 72 (16,1%) in het ziekenhuis bij patiënten met een actieve covid-19. De sterfte na 30 dagen bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie na een hartstilstand buiten of in het ziekenhuis was respectievelijk 3,4 en 2,3 keer hoger dan bij de patiënten zonder covid-19. Bij vergelijking van de prepandemische gevallen met de covid-19-patiënten hebben de wetenschappers vastgesteld dat de totale sterfte na een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis bijna driemaal hoger was: 4,5-maal hoger bij mannen en een derde hoger bij vrouwen. De totale sterfte na een hartstilstand in het ziekenhuis was meer dan tweemaal hoger: de helft hoger bij mannen en meer dan negen keer hoger bij vrouwen.De gecorrigeerde overleving 30 dagen na een hartstilstand buiten het ziekenhuis was 4,7% bij patiënten met een covid-19, 9,8% bij de patiënten zonder SARS-CoV-2-infectie en 7,6% tijdens de prepandemische periode. De gecorrigeerde overleving 30 dagen na een hartstilstand in het ziekenhuis was 23,1% bij covid-19-patiënten, 39,5% bij patiënten zonder Covid-19 en 36,4% tijdens de prepandemische periode.Aangezien hun studie erop wijst dat een hartstilstand vaker voorkomt en vaker dodelijk is bij covid-19-patiënten, beschouwen de auteurs hun resultaten als een alarmsignaal voor het publiek de gezondheidswerkers en de beleidsmakers. Die moeten dus worden geïnformeerd over de acute cardiale complicaties van covid-19.