...

Ik zie dat Artsenkrant collega De Maeseneer een forum geeft in verband met de hervorming van de organisatie van de geneeskunde (zie AK van 26 november 2020 blz. 6, nvdr). Het hele artikel heeft het over regionalisering en gewesten, over gemeenschappen spreekt collega De Maeseneer niet eens. Nochtans is gezondheidszorg bij voorrang een persoonsgebonden materie, waarbij de achtergrond en cultuur van personen duidelijk een belangrijker rol speelt dan de plek waarop zij toevallig wonen. Ik kan dit als stichter eertijds van de Vlaamse Wachtdienst Brussel beamen: alles op gewestelijk niveau organiseren leidt tot achterstel van de Vlaamse patiënten in Brussel. Het is de plicht van de Vlaamse Gemeenschap voor deze mensen in te staan, en het is de plicht van de Vlaamse politieke partijen om te zorgen voor de mensen eerder dan voor de grond. Een opsplitsing is zeker nodig, maar dan inderdaad naar de gemeenschappen toe. Dit zal de Franse gemeenschap dan ook met de neus op haar verplichting duwen voor de eigen mensen te zorgen en dit op de manier die zij verkiezen. Meer specialistische geneeskunde, minder tussenkomst van de huisarts, minder persoonlijke band tussen artsen - in de eerste plaats dan huisartsen - en patiënten.