...

Voor zijn masterproef Criminologische Wetenschappen onderzocht Jelle De Kock het effect van de LiDAR-superflitspaal van de Gentse politie, in Gent beter bekend als 'Sammeke'. De Gentse lokale politie zet deze LiDAR- superflitspaal het hele jaar door in. De locatie van de LiDAR wordt steeds op voorhand aangekondigd door de Politiezone Gent.De Kock vergeleek de invloed van zichtbare tegenover niet-zichtbare snelheidscontroles op het snelheidsgedrag van bestuurders, en ook in hoeverre het snelheidsgedrag opnieuw wijzigt na het voorbijrijden van de flitspaal. In totaal werden gedurende zes dagen 1.696 voertuigen gecontroleerd op de Zuiderlaan, een locatie in Gent met een snelheidslimiet van 50 km/uur. Aangezien het om een experiment ging, werden bestuurders, die volgens metingen met de onzichtbare NK7-radartoestellen te snel reden, niet beboet.Uit het experiment blijkt dat de zichtbare aanwezigheid van de LiDAR een duidelijk, maar tijdelijk effect heeft op het rijgedrag. Bestuurders van motorvoertuigen vertragen bij het naderen van de LiDAR, maar versnellen opnieuw tot hun aanvankelijke snelheid van zodra ze de LiDAR voorbijgereden zijn. Het effect van de LiDAR neemt ook vrijwel meteen af nadat het toestel uit het straatbeeld is verdwenen. Tijdens de controleopstellingen met alleen onzichtbare NK7-flitscamera's stelde De Kock minder grote snelheidsveranderingen vast dan tijdens de tests met LiDAR.Op basis van dit experiment besluit De Kock dat de LiDAR-superflitspaal het best gebruikt wordt op locaties waar snelheidshandhaving primordiaal is, bijvoorbeeld aan scholen, locaties waar wegenwerken plaatsvinden, en locaties waar veel ongevallen gebeuren omwille van overdreven snelheid.De LiDAR-technologie maakt het mogelijk om de superflitspaal overal binnen de bebouwde kom of het stadscentrum op te stellen, aangezien deze technologie, in tegenstelling tot de klassieke radar, ongevoelig is voor reflecties van metalen voorwerpen zoals tramsporen of geparkeerde voertuigen, die heel vaak voorkomen binnen de bebouwde kom.