...

De lezersbrief van dr. Karel De Crem, en de reacties daarop van Ellen Coppieters en dr. Katrien Claes hebben mij zeer beroerd ( zie Artsenkrant nr. 2598 en 2599).Mijn kleindochter is geslaagd voor haar toelatingsexamen na een zeer intensieve voorbereiding waarvan een groot deel bij mij thuis. Ik stond daarbij versteld van de moeilijkheidsgraad van het examen. Ikzelf zou geen enkele kans gemaakt hebben, en ik ben overtuigd dat 90% van mijn generatie ook niet geslaagd zou zijn. En ook de 'grote lichten' van de Planningscommissie niet.Met andere woorden, ik zou dus nooit huisdokter kunnen geworden zijn. Ik heb dit beroep nochtans met veel succes gedurende 55 jaar uitgeoefend. Waren mijn professoren dan zo slecht? Prof. Renard, prof. Lacquet, prof. Van der Schueren, prof. Van den Broeck? Waren wij dan zo'n slechte artsen?Het elitair clubje van de Planningscommissie moet tot de orde geroepen worden. Zij munten vooral uit in de grote kwaliteit waar Vlamingen zo goed in zijn: Vlaminkje pesten. De Walen zijn veel slimmer ...Ik wens de voorzitter en de leden van de Planningscommissie, die vanuit hun lofts meedogenloos beslissen over de toekomst van de besten onder ons volk, alsook de politiekers die de idiote moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen hebben goedgekeurd, dan ook toe dat ze veel kinderen en kleinkinderen hebben die vier keer gebuisd zijn.