...

De bijzondere commissie in de Kamer is belast met het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. De Vlaamse vereniging van artsen-specialisten in opleiding had op voorhand meer dan 50 vragen schriftelijk voorbereid en kreeg net als de Franstalige assistentenvereniging nog een heleboel bijkomende vragen voorgeschoteld. De parlementsleden wilden onder meer weten op welke manier de specialisten in spe de afgelopen periode ingeschakeld werden in de ziekenhuizen, en tegen welke moeilijkheden zij zoal zijn aangelopen. "De inschakeling van aso's op verschillende disciplines die niet in hun stageplan opgenomen waren, vroeg een grote inspanning van de arts-specialisten in opleiding", gaf dr. Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso, een eerste kijk op de situatie. "Hierbij betekende het gebrek aan een degelijke bijscholing en de verwachting om de laatst beschikbare richtlijnen steeds gelezen te hebben, een extra druk voor de assistent. Daarnaast werden er veel minder reguliere activiteiten uitgevoerd, waardoor er zorgen zijn dat sommige assistenten hun eindcompetenties niet kunnen behalen." Concreet ondervond 70% van de aso's een negatieve impact op hun opleiding, zo blijkt uit een bevraging van Vaso die eind januari liep met een respons van meer dan 1.000 Vlaamse specialisten in op- leiding (zie ook AK nr. 2659). Uit de antwoorden op meerdere vragen, blijken algauw bekende pijnpunten voor artsen-specialisten in opleiding naar boven te komen. "Deze situatie (tijdens de coronacrisis, nvdr) lijkt niet veel anders dan de reeds bestaande problematiek voor de pandemie", sprak Brouwers, bijvoorbeeld wat de gepresteerde arbeidsuren betreft. Zo wist de jonge arts te vertellen dat sommige artsen in opleiding tijdens de crisis meer dan 96 uur per week werkten, of geen recuperatie kregen na 12 uur aaneensluitende arbeidsdienst.De meeste aso's kregen hun basis- remuneratie dan wel correct uitbetaald, maar "de overuren en wachtdiensten worden niet opgenomen in die basisverloning en werden in 50% van de gevallen niet correct uitbetaald. Dit was voor de coronapandemie reeds het geval bij 30% van de respondenten, en maakt dat heel wat artsen in opleiding gratis overwerken", zo weet Brouwers. Via het KB Uitzonderlijke financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen van 30 oktober 2020 voorziet de federale overheid weliswaar in een compensatie aan de ziekenhuizen om de basisverloning en wachtdiensten van de artsen in opleiding correct te vergoeden. "Deze bedragen worden echter verdeeld door de medische raden van de ziekenhuizen", stipuleert Jonas Brouwers. "Er is geen garantie dat deze budgetten bij de artsen in opleiding terechtkomen, te meer omdat heel wat kandidaat-specialisten reeds gewisseld zijn van stageplaats."In de tegemoetkoming is ook een forfaitaire premie van 250 euro bruto per maand voorzien die de werkgevers/opleiders wel verplicht moeten doorstorten aan de assistenten, zegt Brouwers, "maar ongeveer een vierde van de bevraagden uit onze recente enquête zag dit bedrag nog niet verschijnen."Nog in de hoorzitting herhaalde de Vaso-voorzitter enkele ' quick wins' om aan bovenstaande en andere veelvoorkomende problemen voor aso's tegemoet te komen: mentale ondersteuning, een onafhankelijke ombudsfunctie en controle op de arbeidstijd. "Nuttige adviezen waar we ons hopelijk met z'n allen achter kunnen scharen", sprak Frieda Gijbels (N-VA). "De malaise die jullie beschreven hebben, gaat veel verder dan deze crisis, jullie situatie moet verbeteren", besloot Hervé Rigot (PS) eensgezind.