...

Philippe Devos is 44 jaar, anesthesist en diensthoofd intensieve zorg in het CHC Saint-Joseph in Luik. Tijdens de algemene vergadering van de Bvas, afgelopen zaterdag in Kasterlee, werd hij aangesteld als de nieuwe voorzitter.Van het nut van het overlegmodel is dokter Devos rotsvast overtuigd. "Uiteraard, anders zou ik deze functie niet aanvaard hebben. Maar een steriele machtsgroep die persberichten de wereld instuurt om duidelijk te maken dat we het niet eens zijn, dat is syndicalisme uit de jaren stilletjes. Ik wil evolueren naar een soort van Duits algemeen syndicalisme: zij beslissen samen en handelen op een verantwoorde manier. Geen kwestie van agressief op te treden, al willen we ons ook niet onder de voet laten lopen, natuurlijk. We willen een partner en acteur zijn in de beslissingen aangaande volksgezondheid in België. Zo niet zullen artificiële intelligentie en e-gezondheid ons al snel afhankelijk maken van de grote multinationals."De ziekenfondsen ziet dokter Devos als partners, voor zover ze de zorgkwaliteit verdedigen wel te verstaan. "Jammer genoeg zijn ze vaak politiek geïnspireerd en doen ze aan verkiezingspropaganda. Ze zouden de patiënten moeten verdedigen in plaats van de ziekenhuizen die ze bezitten."De kersverse voorzitter stelt drie prioriteiten voorop, op korte en middellange termijn. "Ten eerste wil ik het artsenberoep opnieuw zin geven. Door de administratieve rompslomp voelen dokters zich onnuttig. Ook dienen bepaalde medische taken uitbesteed te worden om de artsen zo vrij te maken voor hun kerntaken."Als tweede en derde punt stipt dokter Devos de dialoog aan. "Eerst intern - nauwer overleggen met de basis van huisartsen en specialisten, meer luisteren naar de verzuchtingen op het terrein, enquêtes houden met Artsenkrant bijvoorbeeld. En ook extern: we moeten een gewaardeerde organisatie blijven ten opzichte van de stakeholders. Maar ik ben voorstander van een participatief management en weet niet waar de groep me brengen zal."