...

Frank Vandenbroucke stelt voor taakdifferentiatie in te voeren, d.w.z. het functioneel delegeren van activiteiten die door anderen kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in een gestructureerd team, uiteraard met inachtneming van de kwaliteit van de zorg en de opleiding van het personeel. De minister heeft een werkgroep onder leiding van een externe deskundige gevraagd om daarover tegen 31 maart 2023 verslag uit te brengen. Dit verlangen naar 'delegeren' is niet nieuw, maar stuit al jaren op een - vaak legitieme - terughoudendheid in verband met de opleiding van werknemers en de juridische verantwoordelijkheid voor de ondernomen acties, en op corporatistische reflexen.