...

Dat zei professor Pascal Verdonck (UGent) vorige week op de uitreiking van de Galenusprijzen voor medische hulpmiddelen. Hij ziet een golf van gebruiksklare toptechnologie die op de markt komt: wearable sensors, digitale avatars, 3D printing devices, gepersonaliseerde geneeskunde, AI. Tegen 2030 komen daar bioprinting, nanorobotica, electroceuticals en bioprinted sensors bij. Verdonck: "In 2040 is er van gezondheidszorg zoals we die vandaag kennen geen sprake meer. De toekomst is aan life sciences en health technology. Interoperabele data, platformen met open en beveiligde data en door de consument aangestuurde zorg winnen sterk aan belang." Dit alles gaat gepaard met een fundamentele shift van de huidige 'ziekenzorg' naar 'gezondheidszorg' en uiteindelijk 'gezondheid'. "Uiteraard kunnen we ziekte nooit volledig uitbannen. Wel worden ziekten vroeger geïdentificeerd en dat laat proactief tussenkomen toe. De nadruk ligt op gezond leven, welzijn en vroegdetectie. Zorgsystemen, ook medtechbedrijven, nemen een nieuwe rol op. Het resultaat is een continuüm, de consument/patiënt/nulde lijn neemt zelf een groter engagement voor zijn gezondheid op en is via data met de zorgverstrekker geconnecteerd", aldus Verdonck. Ook de shift van ziekenhuis- naar thuiszorg vereist aangepaste, eenvoudig bruikbare en veilige medtech-oplossingen. Innovatie vormt de sleutel tot waardegedreven gezondheidszorg. Tien jaar geleden schreef professor Verdonck hierover een 'position paper' voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. "Toen al onderstreepte ik het belang van geïntegreerd denken en een permanente dialoog tussen overheid, ziekenhuizen, artsen, paramedici, industrie enz. Anno 2024 blijft dit een uitdaging. Alle actoren hebben aparte onderhandelingskanalen, van integratie of een gemeenschappelijke ronde tafel is er geen sprake. Laat staan dat medische technologie geïntegreerd en snel zou terugbetaald worden."