...

Pemazyre® (pemigatinib) is een selectieveen krachtige kinaseremmer van fibroblast groeifactor receptor (FGFR) 1, 2 en 3. Het is de eerste en enige doelgerichte therapie, specifiek goedgekeurd voor galwegenkanker. Dit is belangrijk, daar vandaag de meeste patiënten gediagnosticeerd zijn nadat de kanker al verspreid is en dus niet meer behandeld kunnen worden via een operatie. Op basis van zijn ongeziene klinische resultaten (mediane algehele overleving van 17.48 maanden waar de momenteel beschikbare standaardbehandelingen bieden maar 6.2 maanden) en de hoge medische nood werd Pemazyre® op 26 maart 2021 geregistreerd met een voorwaardelijke goedkeuring door de Europese Commissie voor de behandeling van volwassenen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom (galwegenkanker) met een fusie of herschikking van FGFR2 met ziekteprogressie na ten minste één eerdere systemische therapielijn. Pemazyre® is een orale behandeling die slechts éénmaal daags moet worden toegediend wat dus een belangrijk voordeel biedt ten opzichte van de huidige behandelingstherapieën die intraveneus toegediend dienen te worden. Daardoor heeft Pemazyre® een positieve impact op het dagelijkse leven van de patiënten en hun omgeving.