De wereld waarin we leven, is een optelsom van steeds sneller opeenvolgende en elkaar versterkende crises en omwentelingen. De pandemie, de klimaatkwestie, de energieschaarste, vluchtelingenstromen, etc. zijn uitdagingen die globaal zijn. Maar ook de wereld waarin we dagelijks werken en tijdens ons actief leven het grootste deel van onze tijd doorbrengen, verandert snel.

Verwachtingen van opdrachtgevers en klanten stijgen; budgetten staan onder druk; technologie revolutioneert onze werkpraktijk maar is zelf vaak nog niet helemaal matuur en stabiel; er is vergrijzing en uitstroom en daardoor schaarste van arbeidskrachten terwijl het werk toeneemt; etc. We zijn gedwongen om voortdurend onze productiviteit en competenties in vraag te stellen en bij te schaven. Hoe overleef je in zo'n omgeving? Hoe ga je daarmee om als professional? Maar ook als mens, met talenten, maar ook met beperkingen en andere aspiraties? Waar liggen de grenzen van steeds meer, steeds sneller, steeds beter?

We worden om de oren geslagen met begrippen als 'veerkracht', maar hoe kan je die in de praktijk bewaken en versterken? Hoe vermijd je dat stress, onvermijdelijk en tot op zekere hoogte zelfs functioneel, omslaat in over-stress, uitputting, verlies van motivatie, angst en ziekte? Het zijn vragen die ik me zelf stel, als professional, als mens. En die het Riziv als organisatie zich ook stelt, zowel voor zijn medewerkers, als voor het korps van zorgverstrekkers.

Het Riziv wil de gezondheidszorg niet enkel organiseren, financieren en toezicht houden: we willen, vertrekkend vanuit de 'quintuple aim'-benadering, ook mee zorg dragen voor alle gezondheidszorgprofessionals. Daarom subsidiëren we bv. ook de werking van Arts in Nood en Doctors4Doctors: op dit eigenste moment wordt deze samenwerking verankerd en verlengd.

Het online platform dat Artsenkrant en Arts in Nood van de Orde der artsen opstarten zal toelaten ervaringen, inzichten en praktische kennis inzake mentaal welzijn en veerkracht nog beter te kunnen delen tussen studenten geneeskunde, artsen in opleiding en artsen. Ik neem daarom, ook namens het Riziv, met veel overtuiging en trots het peterschap van dit initiatief op.

De wereld waarin we leven, is een optelsom van steeds sneller opeenvolgende en elkaar versterkende crises en omwentelingen. De pandemie, de klimaatkwestie, de energieschaarste, vluchtelingenstromen, etc. zijn uitdagingen die globaal zijn. Maar ook de wereld waarin we dagelijks werken en tijdens ons actief leven het grootste deel van onze tijd doorbrengen, verandert snel.Verwachtingen van opdrachtgevers en klanten stijgen; budgetten staan onder druk; technologie revolutioneert onze werkpraktijk maar is zelf vaak nog niet helemaal matuur en stabiel; er is vergrijzing en uitstroom en daardoor schaarste van arbeidskrachten terwijl het werk toeneemt; etc. We zijn gedwongen om voortdurend onze productiviteit en competenties in vraag te stellen en bij te schaven. Hoe overleef je in zo'n omgeving? Hoe ga je daarmee om als professional? Maar ook als mens, met talenten, maar ook met beperkingen en andere aspiraties? Waar liggen de grenzen van steeds meer, steeds sneller, steeds beter?We worden om de oren geslagen met begrippen als 'veerkracht', maar hoe kan je die in de praktijk bewaken en versterken? Hoe vermijd je dat stress, onvermijdelijk en tot op zekere hoogte zelfs functioneel, omslaat in over-stress, uitputting, verlies van motivatie, angst en ziekte? Het zijn vragen die ik me zelf stel, als professional, als mens. En die het Riziv als organisatie zich ook stelt, zowel voor zijn medewerkers, als voor het korps van zorgverstrekkers.Het Riziv wil de gezondheidszorg niet enkel organiseren, financieren en toezicht houden: we willen, vertrekkend vanuit de 'quintuple aim'-benadering, ook mee zorg dragen voor alle gezondheidszorgprofessionals. Daarom subsidiëren we bv. ook de werking van Arts in Nood en Doctors4Doctors: op dit eigenste moment wordt deze samenwerking verankerd en verlengd.Het online platform dat Artsenkrant en Arts in Nood van de Orde der artsen opstarten zal toelaten ervaringen, inzichten en praktische kennis inzake mentaal welzijn en veerkracht nog beter te kunnen delen tussen studenten geneeskunde, artsen in opleiding en artsen. Ik neem daarom, ook namens het Riziv, met veel overtuiging en trots het peterschap van dit initiatief op.