...

Behandel je arts met respect, daar wordt iedereen beter van, raadt de FOD Binnenlandse zaken aan in een nieuwe, deze week gelanceerde, campagne om de verbale en fysieke agressie tegen artsen terug te dringen. Volgens de FOD gaat het daarmee immers de verkeerde kant uit.Is deze overheidscampagne wel doeltreffend? Uiteraard hopen we van harte dat dit mensen sensibiliseert. Vraag is echter of het niet meer aangewezen is om de wortels van het probleem aan te pakken? Een mogelijk denkspoor daarbij is om het onderwijssysteem significant te versterken. Op die manier kan adolescenten en volwassenen in spe bijgebracht worden dat ze waarden zoals respect, geduld en burgerzin ernstig moeten nemen.Al jarenlang organiseert de sector tal van colloquia waarbij zorgverstrekkers nadenken over de centrale plaats van de patiënt in de gezondheidszorg. Meer recent investeerden bepaalde ziekenhuizen in 'patient experience'. Dat laat gebruikers van het ziekenhuis toe om, onder meer via zorgtrajecten, partners te zijn in hun behandeling en te participeren aan de strategische visie van de zorgvoorziening.Kunnen die projecten ertoe bijdragen dat patiënten-burgers de organisatie en het functioneren van de gezondheidszorg beter begrijpen? Hopelijk wel want een betere kennis van de context zal de tolerantiegraad van de patiënt verhogen wanneer een arts niet onmiddellijk antwoordt op een vraag, of ze om diverse redenen niet kan beantwoorden. Ook hier heeft pedagogie zijn plaats, naast organisatorische en architecturale maatregelen - zoals voorgesteld in de brochure van de FOD Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid nvdr. - om dokterskabinetten veiliger te maken.