...

De geneeskundefaculteiten vullen zich jaar na jaar met jonge idealisten die de wereld willen redden. En elk jaar studeren er hele cohorten cynische, depressieve en vroegtijdig verouderde artsen af. Ik zeg dat niet zelf: van de geneeskundestudenten zijn niet weinigen depressief