...

"Het maakt je wat bescheidener te weten dat de wijsheid die de professoren me lang geleden trachtten bij te brengen de tand des tijds vaak niet heeft overleefd. Dus een gezonde kritische houding, zowel naar je eigen functioneren als naar de gepubliceerde wetenschap, is essentieel om als arts in de 21ste eeuw te functioneren."