...

Vraag is hoe de overheid de privéklinieken beter kan aanpakken, reguleren en in een optimale, correcte setting kan plaatsen. Er zijn voorafgaand aan een dergelijke setting veiligheidsnormen en opgelegde kwaliteitsvereisten noodzakelijk, samen met een risicoanalyse van de infrastructuur.