...

Een heikel punt in tijden van een pandemie is uiteraard de praktische uitwerking van FlaQuM. De initiatiefnemers zijn zich daarvan terdege bewust. "De komende dagen," aldus prof. Kris Vanhaecht, "starten we back-office met de verdere uitwerking. Directies en stafmedewerkers doen het voorbereidende werk. Zo kunnen alle zorgverleners hun aandacht maximaal bij de patiëntenzorg houden. Want de sector staat zwaar onder druk en dat heeft nu de prioriteit." Maar uiteraard is de toekomst voorbereiden essentieel. Vandaar dat men niet wacht met de uitrol van FlaQuM. "We houden rekening met de draagkracht", zegt Vanhaecht. "Het personeel wordt pas verder betrokken bij het model wanneer dit haalbaar is. Op dat moment gaan we -onder meer via bevragingen met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten- de zorgverleners zeer nauw betrekken bij de verdere uitbouw."