...

De herziening van de 20 jaar oude wet betreffende rechten van de patiënt is al even bezig. Belangstellenden konden tot 18 april j.l. feedback geven op het voorontwerp van Tom Goffin (professor gezondheidsrecht UGent, voorzitter van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt) en Jacqueline Herremans (advocate aan de balie van Brussel, voorzitter Association pour le Droit de mourir dans la dignité Belgium). Op basis van de ontvangen opmerkingen werkt het kabinet Volksgezondheid aan een nieuwe tekst die aan de regering wordt voorgelegd.Minister Vandenbroucke wil in die wet ook een verwijzing naar 'goed patiëntschap' invoeren, vertelde hij tijdens het webinar van Arts in Nood op 31 mei. Daarin stond 'mentaal welzijn in de geneeskunde' centraal. Welke impact patiënten kunnen hebben op dat mentale welzijn? -- die vraag kwam ook aan bod."We verwachten dat artsen werken vanuit de levensdoelen van de patiënt, dan moet de patiënt natuurlijk wel helder zijn over zijn levensdoelen", sprak Vandenbroucke. "We verwachten van artsen dat ze een zorgtraject voor ogen hebben, dat zeker bij chronische patiënten therapietrouw vraagt. De patiënt moet dan ook zeggen als die therapietrouw moeilijk is."Vandenbroucke pleit niet voor een juridisch afdwingbare definitie van plichten van de patiënt. "Ik ben een koele minnaar van de juridisering in de zorg. Ik denk eerder aan een charter over goed patiëntschap. Het gaat dan vooral over respect. De arts wordt verondersteld samen te werken met de patiënt en de familie van de patiënt, maar je moet met twee zijn om te dansen."