...

De patiëntenrechtenwet wordt aangepast (zie blz. 6 in deze editie: 'Rechten van de patiënt worden afgestoft'). Dokter Geert Michiels reageert op de berichtgeving in de dagbladpers daarover. Het artikel in De Standaard van 3 maart 'Dokter moet patiënt en nabestaanden meer info geven' noopt mij te reageren. De algemene teneur klinkt unisono: recht van de patiënt om te weten, volledige inzage en inspraak enzovoort. Het woord patiënt klinkt zelfs reeds verouderd: het zijn cliënten. Vandenbroucke spreekt reeds van sanctioneren! Op wat? Vlaams Patiëntenplatform is opgetogen, waarover? Staat er ergens vermeld wat de 'plichten' van de patiënt zijn? Neen, want de patiënt krijgt de volle vrijheid om een advies te volgen of niet. Blijkbaar een maatschappelijk gegeven waar iedereen het alleen maar heeft over rechten, maar niemand ook plichten heeft. Ik pleit niet voor een terugkeer naar vroeger waar je als dokter geen tegenspraak duldt, maar ook geen inspraak. Een wederzijds overleg en communicatie is noodzakelijk. En uiteindelijk dienen wij het standpunt van de patiënt te respecteren, zelfs als het in onze ogen niet de juiste beslissing is. Echter in het artikel is het eenrichtingsverkeer. Laat mij de vrijheid om in eer en geweten mijn werk te doen. Ik durf te stellen dat ik perfect weet bij patiënten die ik reeds jarenlang volg, hoeveel informatie nuttig is en wat er funest is. Ik kan meerdere casussen oprakelen waar de vraag naar volledige info van patiënt en/of familie faliekant is afgelopen en waar ik op voorhand wist dat volle info funest was. Sancties, want je volgde de vraag van patiënt en familie niet. Ik ben het volledig eens met Els Tambuyzer: nadruk op samen met de patiënt. Maar laat alstublieft nog wat plaats voor 'dichterlijke vrijheid' voor het subtiel aanvoelen van wat kan, wat mag en wat funest is. Ik krijg het zowat als er, zeker in deze contekst gesproken wordt over sancties. Als je je patiënt kent, als je put uit jarenlange ervaring en je empathie juist gedoseerd is, dan kom je niet ver met wetteksten.