...

Het is een pertinente vraag in de huidige omstandigheden: hoe volg je patiënten op die mogelijk met het coronavirus besmet zijn, vóór je ze naar de triagetenten aan de ziekenhuizen stuurt? Het platform BeWell kan hier een mogelijke oplossing bieden. Via de website covidathome.be, die gratis toegankelijk is, vullen patiënten die menen dat ze symptomen vertonen een eenvoudige medische vragenlijst in, ontwikkeld in samenwerking met het UZ Gent. Aan de hand daarvan kunnen de symptomen gerelateerd aan corona onderzocht worden, alsook vitale parameters zoals de temperatuur, bloeddruk, eventuele ademnood. De patiënt wordt dan thuis onder bewaking geplaatst en wordt verzocht om regelmatig de vragenlijst evenals de vitale parameters proactief in te vullen. Of hij krijgt de raad om contact op te nemen met de huisarts en de resultaten elektronisch door te sturen. Huisartsen of wachtposten die al toegang hebben tot BeWell kunnen de resultaten meteen online bekijken, de patiënten op elk moment opvolgen en zelfs een videoconsultatie beleggen waarvoor ze vergoed worden. In geval van een hoog risico wordt de patiënt naar de dichtstbijzijnde spoeddienst doorverwezen. "Onze spoeddienst maakte al gebruik van een BeWell zelftestkiosk", zegt dr. Cathelijne Lyphout, spoedarts in het UZ Gent. "Nu hebben we een tweede kiosk die we uitsluitend inzetten voor de triage van de patiënten die rechtstreeks naar de spoed komen en mogelijk aan COVID-19 lijden." "De vragenlijst en de raadpleging op afstand maken het mogelijk om al een eerste belangrijke selectie te maken. Wat maakt dat huisartsen en ziekenhuispersoneel zich kunnen concentreren op de patiënten die daadwerkelijk besmet zijn. Mensen hoeven hun huis niet te verlaten en vermijden zo de verdere verspreiding van het virus. En dankzij de historiek van het online platform kunnen alle risicopersonen efficiënt opgevolgd worden door de arts of de wachtpost", verduidelijkt Alain Mampuya van BeWell Innovations. De videoconsultaties, die geïntegreerd zijn in het platform en de GDPR-regels respecteren, vormen voor de overheid een bewijs dat er wel degelijk een prestatie werd geleverd, waarvoor de uitzonderlijke vergoeding voor teleconsultaties kan toegekend worden. De resultaten in het platform kunnen dieper worden geanalyseerd om er lessen uit te trekken voor toekomstige crises. En bijkomende info, evenals een medisch attest kunnen digitaal worden afgeleverd. Al meer dan 500.000 patiënten in verscheidene ziekenhuizen maken van het systeem gebruik. De verzamelde gegevens komen onmiddellijk in het medisch dossier terecht, wat het werk voor het ziekenhuispersoneel vereenvoudigt. In Wallonië en Brussel is een gelijkaardig platform beschikbaar, op initiatief van onder meer de wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG, het Réseau Santé Wallon (RSW) en Abrumet. De patiënt krijgt dagelijks - of frequenter indien zijn toestand achteruitgaat - via een beveiligde sms een korte vragenlijst toegestuurd. De antwoorden worden geanalyseerd aan de hand van een algoritme en automatisch gepubliceerd op de Waalse en Brusselse servers. Ook de triagecentra en de ziekenhuisartsen krijgen toegang tot de gegevens - kritieke patiënten worden naar hen doorverwezen voor een snelle en efficiënte behandeling.