...

Hoelang blijven patiënten die geïnfecteerd zijn met het SARS-CoV2, besmettelijk nadat ze genezen werden verklaard? Helaas langer dan we dachten, te oordelen naar de bevindingen van een retrospectieve, multicentrische studie die tot en met 31 januari 2020 werd uitgevoerd bij 191 geïnfecteerde patiënten van minstens 18 jaar die in het begin van de pandemie in een ziekenhuis in Wuhan waren opgenomen (135 in het Jinyintan Hospital en 56 in het Wuhan Pulmonary Hospital).Gegevens over de demografische kenmerken, het klinische beeld, de behandeling en de laboratoriumresultaten (waaronder seriële stalen voor detectie van viraal RNA) haalden de vorsers uit de elektronische medische dossiers. Vervolgens vergeleken ze de patiënten die de infectie overleefden met de patiënten die eraan zijn gestorven.In deze groep overleefden 54 patiënten de ziekte niet. De andere 137 zijn genezen en verlieten intussen het ziekenhuis.De mediane duur van shedding van het virus bij de patiënten die de ziekte overleefden, bedroeg 20 dagen (spreiding 8-37 dagen) na het verschijnen van de eerste symptomen. Virale shedding kon zelfs na de klinische genezing worden vastgesteld. Bij de patiënten die het niet overleefden, kon het SARS-CoV2 worden aangetoond tot hun overlijden.De wetenschappers stellen dat de duur van virale shedding mede afhangt van de ernst van de ziekte. De studie werd uitgevoerd bij patiënten die in een ziekenhuis waren opgenomen. Twee derde van de patiënten vertoonde een ernstige of kritieke vorm van Covid-19. De geraamde duur van virale shedding heeft maar een beperkte waarde gezien de lage frequentie van afname van respiratoire stalen, het ontbreken van kwantitatieve detectie van viraal RNA en het relatief lage aantal gevallen van detectie van RNA van het SARS-CoV2 in keelwissers."De duur van virale shedding mag niet worden verward met andere richtlijnen voor zelfisolatie voor mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met het virus, maar geen symptomen hebben, aangezien die richtlijnen gebaseerd zijn op de incubatietijd van het virus", zegt prof. Bin Cao, coauteur van de studie. Hij raadt voorts aan om enkel patiënten bij wie de screeningtest na genezing negatief is, uit het ziekenhuis te ontslaan om te vermijden dat ze het virus nog zouden overdragen na ontslag.