...

Het nagelnieuwe nascholingsprogramma Eduthon dat vandaag voor het eerst in Artsenkrant verschijnt, laat toe uw kennis aan te scherpen voor de praktijk van alledag. Het programma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake en worden gepubliceerd aan een ritme van één om de twee nummers van Artsenkrant, maar in juni in elk nummer. Afwisselend komen Nederlandstalige en Franstalige experts aan het woord. Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op. Het eerste artikel van de module heeft als thema palliatieve zorg. Meer bepaald gaat het over het gebruik van morfine als hulpmiddel bij ademnood in de palliatieve setting. Onderzoek toont aan dat nog veel artsen aarzelen om dit middel te gepasten tijde op te starten. Voor de behandeling van ademnood bij palliatieve patiënten zijn duidelijke richtlijnen voorhanden. Professor Johan Menten (staflid dienst radiotherapie-oncologie, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven) geeft meer uitleg.