...

Een systematische, massale verspreiding van deze pakketten is uiteraard momenteel niet mogelijk, en vooralsnog ook niet nodig."Ons voorstel is dat de pakketten via de klinische labo's tot bij de huisarts worden gebracht, omdat die toch twee à drie keer per dag op de praktijken langskomen", zegt dr. Roel Van Giel. "De FOD bleek daar wel oren naar te hebben. Een huisarts die een pakket nodig heeft, zou dus gewoon naar zijn labo kunnen bellen. Een paar uur later heeft hij het nodige in huis. De overheid kijkt nu of dit kan georganiseerd worden."De afspraak is momenteel dat de patiënt naar de spoeddienst wordt doorverwezen als de huisarts niet over het nodige beschermingsmateriaal kan beschikken. "We willen onze rol als aanspreekpunt voor telefonische triage zeker vervullen", kadert de DM-voorzitter. "Dat is een belangrijk middel om te vermijden dat mensen rechtstreeks naar de spoeddienst lopen. Maar anderzijds gaan we onze collega's zeker geen risico's laten lopen. Niemand vraagt dat overigens van hen."Minister De Block heeft een paar dagen geleden beslist om deel te nemen aan een Europese groepsaankoop voor mondmaskers. Dankzij dit initiatief hoeven Europese landen niet apart met producenten te overleggen. Voor een klein land als België biedt dat voordelen. Producenten laten hun uitrusting momenteel 24/7 op volle toeren draaien. "Toch denk ik niet dat we in de komende weken bevoorraad zullen worden", vreest prof. Van Ranst. "Sommige artsen hebben nog wel wat maskers bij de hand. In 2009 heb ik een voorraad naar alle artsen laten sturen. Toen was daar kritiek op, maar veel artsen hebben dat doosje nog altijd staan en zijn dus voorlopig geholpen."