...

Er bestaat een enorme rijkdom aan participatievormen en -methodieken. Het is dus zaak het juiste recept uit het kookboek te kiezen. Een goed hulpmiddel daarbij is het participatiewiel. Dit beeld drukt mooi uit dat de verschillende vormen van participatie gelijkwaardig zijn. Soms is het geweldig als patiënten op het hoogste niveau mee het beleid kunnen bepalen, en leveren ze vanuit hun ervaringskennis een gigantische meerwaarde. Even vaak is er op voorhand niet goed nagedacht over het doel en de vorm van participatie en merken zorgorganisaties dat hun plan niet werkt zoals gehoopt. Patiënten haken af, bieden niet de verwachte input en eigenlijk is er in de praktijk slechts schijnparticipatie. Waarschijnlijk was het in dat geval beter geweest een andere participatievorm te kiezen. Die dan wél een meerwaarde biedt.